Inloggen

Uw contractpartner, het bedrijf INTER CHALET, is niet langer onderworpen aan het pakketreisrecht volgens de reisregels geldig sinds 01-07-2018. INTER CHALET heeft echter besloten om deze beproefde richtlijnen in het belang van de reiziger te blijven volgen. Het contract tussen u als klant en INTER CHALET voor deze zogenaamde "vrijwillige pakketreis" is geregeld volgens §§ 651 a-y van het BGB (Duits burgerlijk wetboek) en de volgende reisvoorwaarden, die de wettelijke bepalingen aanvullen. Elke klant die zich voor een reis heeft aangemeld gaat akkoord met deze bindende voorwaarden die gelden voor de persoon zelf en ook voor de personen die mede aangemeld zijn.

Afsluiting van de reisovereenkomst

U kunt uw reis schriftelijk boeken bij uw reisbureau of schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij INTER CHALET of via internet. Uw boeking geldt als officiële bindende reisovereenkomst die u met INTER CHALET afsluit. U en INTER CHALET hebben de verplichting zich aan het contract en de gemaakte afspraken te houden tot aan het moment dat u de schriftelijke bevestiging van de boeking of de afzegging ontvangt. De elektronische ontvangstbevestiging geldt echter nog niet als akkoordbevestiging van een boekingsopdracht.

Ten aanzien van de omvang en de wijze van de, volgens de reisovereenkomst met INTER CHALET, te vervullen diensten gelden uitsluitend de beschrijvingen, afbeeldingen en prijsopgaven in de door ons verstuurde mail met de ontvangsbevestiging van de boeking.

De overeenkomst komt tot stand door middel van de, op een duurzame gegevensdrager verstuurde, reisbevestiging die u per omgaande, uiterlijk binnen 7 dagen, van INTER CHALET ontvangt. Met de reisbevestiging ontvangt u de bevestiging REL (vrijwillige insolventieverzekering van reisdiensten).

We wijzen u er op, dat volgens de wettelijke voorschriften §§312 ff. BGB voor de aangeboden diensten geen recht op herroeping of annulering bestaat. De beschreven regelingen die in de reisvoorwaarden onder de rubriek „Annulering" staan, zijn hier van toepassing.

Wijzigingen en veranderingen van kennelijke vergissingen en fouten op internet, bijv. drukfouten, fouten in de prijsopgaven of fout geplaatste gegevens, blijven voorbehouden en binden de reisorganisator niet.

Het doorverhuren van vakantiehuizen en vakantiewoningen van INTER CHALET is net zo min toegestaan als de doorverkoop als reisorganisator met eigen prijsbepaling.

Speciale wensen van klanten nemen we graag in ontvangst en zullen we vervolgens aan de verhuurder, respectievelijk de beheerder/sleutelbeheerder doorgeven. Houdt er echter rekening mee dat INTER CHALET geen garantie kan geven voor het daadwerkelijk realiseren van deze wensen.

Speciale wensen zoals boekingen onder een bepaalde conditie of mondelinge nevenafspraken zijn alleen dan geldig, als ze door INTER CHALET schriftelijk worden bevestigd.

Bij boekingen voor huurauto`s en veerdiensten, net zoals bij boekingen van huurobjecten van Interhome AG is INTER CHALET alleen bemiddelaar. Voor de boeking van deze diensten gelden de wettelijke verkoopvoorwaarden/ storneringsvoorwaarden van de desbetreffende andere aanbieder of maatschappij, resp. Interhome AG.

Betalingen/Reispapieren

Betalingen geschieden per creditcard, met automatische afschrijving of per PayPal. De betaling per creditcard of PayPal is verplicht voor klanten woonachtig buiten Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. Voor klanten woonachtig binnen Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland is betaling per rekening ook mogelijk. De aanbetaling bedraagt 20% van de totale reisprijs. Dit bedrag dient direct na ontvangst van de reisbevestiging te worden overgemaakt. De betaling van het restbedrag vindt 4 weken voor het begin van uw reis (vertrekdag) plaats. Bij boekingen binnen 4 weken voor het begin van uw reis dient u het complete bedrag per ommegaande te betalen. De volledige

reisbescheiden worden u tijdig per e-mail toegestuurd. Indien we de aanbetaling en/of de restbetaling niet of niet tijdig hebben ontvangen volgens de overeengekomen afspraken, hebben wij het recht, na aanmaning met vermelding van uiterlijke betalingstermijn, terug te treden uit het reiscontract en u de annuleringskosten, zoals beschreven in de reisvoorwaarden, in rekening te brengen.

Bijzondere voorwaarden en opmerkingen

De diensten die wij aanbieden zijn over het algemeen niet geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. We adviseren u echter graag persoonlijk in individuele gevallen.

Bijkomende kosten op de plaats van bestemming Volgens de wettelijke voorschriften van de BGH

(rechterlijke instantie Duitsland) zijn vaste kosten, die in elk geval betaald moeten worden, in de totale reissom

inbegrepen. Variabele kosten, die van het aantal reizende personen, van de samenstelling van de reisgroep of van het verbruik afhangen (b.v. verblijfsbelasting, stroom, gas, stookkosten, brandhout, water, was) worden gedeeltelijk, afhankelijk van verbruik en gebruik, aan de verhuurder of sleutelbewaarder betaald. Het bedrag wordt in de regel contant betaald.

Indien er in de tekst bijkomende kosten vermeld staan, gelden deze kosten ook voor kinderen en baby´s. Let

alstublieft op de desbetreffende aanwijzingen onder het kopje ‘Bijkomende kosten op de plaats van bestemming` bij de afzonderlijke beschrijvingen van de huurobjecten. Bijkomende kosten die onafhankelijk van verbruik zijn, worden bij aankomst aan de verhuurder betaald.

De verhuurder of sleutelbeheerder heeft het recht om bij de overdracht van de sleutel een passende waarborgsom te verlangen. Deze borg wordt normaliter contant in euro´s betaald. In sommige gevallen kan deze waarborg ook met creditcard betaald worden. Dit staat dan expliciet in de programma-omschrijving beschreven. U krijgt de waarborgsom onmiddellijk terug zodra het huurobject teruggegeven wordt aan het einde van uw verblijf. In sommige gevallen komt het voor, dat de waarborgsom pas na vertrek van de klant op uw rekening wordt overgeschreven. Ondanks de teruggave van de waarborgsom vervallen eventuele aanspraken van de verhuurder op schadevergoedingen niet. INTER CHALET behoudt zich voor de adresgegevens van de klanten, in deze samenhang, op basis van artikel 6 (1) f AVG aan de verhuurder door te geven. Het bij de boeking opgegeven mobiele nummer kan worden doorgegeven aan de verhuurder voor communicatie op de dag van aankomst in overeenstemming met artikel 6 (1) b AVG. Waarborg en afwikkeling van waarborg zoals de berekening van de bijkomen-

de kosten ter plaatse vallen niet binnen en zijn geen onderdeel van het reiscontract met INTER CHALET als reisorganisator, maar zijn een zaak tussen huurder en verhuurder.

De hoogte van de verblijfsbelasting in de verschillende plaatsen is niet in het programma vermeld aangezien de exacte bedragen bij het sluiten van de redactie, aan het einde van het seizoen, in de regel nog niet bekend zijn. U moet ongeveer rekenen op een bedrag tussen 0,50 € en 7 € p.p./p.d (reductie voor kinderen). In Italië en Spanje wordt sinds 2011 stap voor stap een verblijfsbelasting ingevoerd, die gestaag wordt uitgebreid naar meerdere plaatsen. Afhankelijk van regio of gemeente verschilt de hoogte van de verblijfsbelasting.

De klant maakt in de regel de huurwoning zelf schoon, onafhankelijk van de eindreiniging die door de verhuurder wordt uitgevoerd.

Tot de standaardreiniging behoren de reiniging van het keukenblok, het afwassen en opruimen van het serviesgoed, het verwijderen van overgebleven levensmiddelen en afval, het afhalen van de bedden en het vegen of stofzuigen van alle kamers, zodat het huurobject schoon kan worden overgedragen.

De eindreiniging bevat onder andere een grondige reiniging van keuken/kookhoek, badkamer/douche/wc en het dweilen van de vloeren. Bij veel huurobjecten heeft u de keus om de vakantiewoning zelf schoon te maken of de reiniging over te laten aan de verhuurder/ sleutelbeheerder tegen een passende vergoeding. Informatie hier over vindt u bij de betreffende objectbeschrijving in het programma.

Bij de programmabeschrijvingen wordt erop gewezen, of in het huurobject handdoeken en beddengoed aanwezig zijn of dat deze zelf moeten worden meegebracht. In sommige gevallen is het ook mogelijk deze te

huren op de plaats van bestemming. De standaardbreedte van Franse bedden en tweepersoonsbedbanken is 1,40 m. Indien handdoeken en beddengoed gehuurd kunnen worden en u van deze service gebruik wilt maken, geef dit dan a.u.b. aan bij uw boeking. Voor theedoeken wordt in de meeste gevallen door de verhuurder gezorgd. Toch adviseren wij u om deze voor de zekerheid zelf mee te brengen. Bad- en strandhanddoeken dient u altijd zelf mee te brengen, evenals toiletpapier en afwas- en schoonmaakmiddel.

Indien er extra bedden en/of kinderbedjes beschikbaar zijn dan staat dit in de programmabeschrijving. Beddengoed voor de kinderbedjes dient zelf meegenomen te worden. Let er alstublieft op of u met de plaatsing van een extra kinderbed binnen het maximaal aantal genoemde personen blijft of dat er een extra persoon in de huurwoning mag overnachten. Kinderbedjes zijn normaliter geschikt voor kinderen tot de leeftijd van 2 jaar. Extra bedden en kinderbedjes dienen in elk geval bij de boeking besteld en in sommige gevallen bevestigd te worden en op het voucher (bewijsbon) die u heeft ontvangen, dient hierover een aantekening te staan. Norma liter is slechts één extra bed of één kinderbedje mogelijk.

In de programmabeschrijving van het huurobject kunt u eveneens lezen of een huisdier (in principe alleen hond of kat) al dan niet is toegestaan. Een huisdier moet in elk geval, met informatie over soort, ras en grootte, bij de boeking worden aangemeld, ook als bij de omschrijving van het huurobject al staat vermeld dat een huisdier is toegestaan. Toestemming geldt slechts voor één huisdier, voor zover in de beschijving niet anders is vermeld.

Als huisdieren niet zijn toegestaan, kunt u er echter niet vanuit gaan dat in het vakantiecomplex verder geen huisdieren aanwezig zijn of dat er in het complex niet soms huisdieren worden gehouden. Dit ligt bijv. aan de indeling van het vakantiecomplex met privé-huizen, waarbij deze voorschriften niet gelden. In sommige gevallen heeft de verhuurder zelf een hond op zijn erf en wil hij ergenis tussen honden onderling voorkomen.

Als daarentegen het meenemen van huisdieren is toegestaan, betekent dit niet automatisch dat die zich overal vrij mogen bewegen. In de praktijk geldt bij alle vakantiecomplexen dat honden niet zijn toegestaan bij het zwembadgedeelte en in de parken of de groene gedeelten. Dit geldt natuurlijk ook voor restaurants en soortgelijke plaatsen. In de meeste gevallen dienen honden te worden aangelijnd. Honden zijn vanzelfsprekend ook in het privézwembad van een huurhuis verboden. Huisdieren mogen niet alleen worden gelaten in het huurobject. Voor honden en katten is het EU-dierenpaspoort met registratie van vaccinatie tegen hondsdolheid in bijna alle landen verplicht en wordt dan ook erkend. Identiteitsherkenning door middel van een microchip is noodzakelijk. Voor bepaalde hondenrassen, bv. vechthonden, gelden in de meeste landen strenge voorschriften of is het meenemen van zulke honden zelfs verboden.

Informeert u zich tijdig hierover, het beste bij uw dierenarts of op internet.

In de vakantiewoningen en -huizen zijn servies en bestek in de regel compleet en voor het aantal personen voldoende aanwezig. Technisch-huishoudelijke apparaten zoals b.v. oven, magnetron, vaatwasser, koffie zetapparaat of wasmachine zijn alleen dan aanwezig als ze in de beschrijving uitdrukkelijk staan vermeld.

Verwarming/Stookmogelijkheden In vakantiewoningen en vakantiehuizen in zomerbestemmingen, voor namelijk in het zuiden, is een verwarming niet altijd aanwezig. De bediening van een centrale verwarming of van gas-, elektrische, kerosine-, of hout-/ kolenkachels geschiedt in de regel door de huurder zelf. Aanwijzingen over de bediening of een handleiding krijgt u eventueel van de verhuurder/sleutelbeheerder.

TV/ TV- ontvangst Mocht er in de productbeschrijving staan vermeld dat er een TV aanwezig is dan wordt hier normaal gesproken een kleurentelevisie bedoeld. Mocht ontvangst per satelliet of kabel mogelijk zijn dan zal dat in de tekst zijn aangegeven met SAT-TV of KABEL-TV. Hiermee is nog niet gegarandeerd, dat u ook tv-programma´s in uw eigen taal kunt ontvangen.

Internet/Wi-Fi is alleen aanwezig als dit in de beschrijving uitdrukkelijk wordt vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor de voortdurende beschikbaarheid, compatibiliteit en veiligheid. U dient zelf zorg te dragen voor voldoende veiligheid van uw eindapparatuur (bijv. computer, smartphone etc.). Het gebruik van internet kan be-

grensd zijn. Internet/ Wi-Fi is in de regel voor vakantiegebruik gedacht en voor zakelijk gebruik en dergelijke niet geschikt.

Het gebruik van internet/Wi-Fi vindt op eigen risico plaats. Bij het gebruik van internet/ Wi-Fi dient u zich te houden aan het geldende recht. In het bijzonder bent u verplicht om geen gegevens te uploaden, die materiaal (bijv. films, muziekstukken) bevatten die auteursrechtelijk beschermd zijn, maar echter via internet-ruilbeurzen bijv. illegaal op internet terecht zijn gekomen. U bent ook verplicht om medereizigers (inclusief minderjarige medereizigers) over dit geldende recht te informeren en overeenkomstige controles uit te voeren. In het geval dat u of uw medereizigers zich aan overtredingen schuldig maken en u zich niet houdt aan de verplichtigen betrekking hebbende op deze tekst „Internet/WLAN", dan stelt u INTER CHALET hierbij vrij van aansprakelijkheid door derden.

Mocht er in de programmabeschrijving staan vermeld dat er tuinmeubels aanwezig zijn, dan houdt dit nog niet in dat er voor iedereen een tuinstoel aanwezig is. Ook ligstoelen zijn vaak in beperkt aantal aanwezig. Kussens voor de ligstoelen worden om hygiënische redenen door de verhuurder meestal niet ter beschikking gesteld. Ligstoelen en parasol zijn tevens alleen aanwezig als dit ook in de objectbeschrijving staat.

Bij de programmaomschrijving staat ook vermeld of er een zwembad aanwezig is bij het vakantiehuis of in het complex. Meestal wordt daarbij nog vermeld in welk seizoen het zwembad is geopend. Let er echter op dat deze genoemde data kunnen veranderen, afhankelijk van het weer. In zwembaden van vakantiecomplexen etc. dient u zich aan de openingstijden, de geldende zwembadregels en verboden te houden die zijn voorgeschreven door het management.

Dit zijn meestal voorschriften of verboden aangaande het dragen van zwemshorts in het water, het gebruik van ballen, luchtbedden en dergelijke in het water of de verplichting van het dragen van een badmuts (vaak het geval in Italië).

Als huurder heeft u het recht om het gehele huurobject inclusief het meubilair en de gebruiksvoorwerpen te gebruiken. U dient het huurobject en de gehele inventaris met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. U bent verplicht om inventaris uit de woning of het huis die kapot gegaan of beschadigd is door uw toedoen of dat van uw medehuurders en gasten te vervangen.

Het meebrengen of aansluiten van voorwerpen die veel hulpbronnen verbruiken (bijv. stroom), zoals airconditioners, minipools, enz. is niet toegestaan.

U dient rekening te houden met het feit dat in grotere vakantiecomplexen een plastic identiteitsarmbandje gedragen dient te worden. Dit is een acceptabele regeling, die organisatorische redenen heeft en daar waar het gaat om controle ook in het belang is van de gasten die tot het vakantiecomplex behoren.

Er mogen niet meer personen verblijven in/gebruik maken van het huurobject dan vermeld staan in de catalogus of op de internetsite en op het voucher staan aangegeven. Het maximale aantal personen heeft ook betrekking op kinderen en baby\'s. In andere gevallen is er een afwijkende regeling met INTER CHALET getroffen en staat dit uitdrukkelijk op de voucher vermeld. INTER CHALET heeft het recht om andere personen (meer als het aantal toegestane personen in de vakantiewoning) of onbevoegden die van de woning gebruik maken, de toegang te verbieden, weg te sturen of de proportionele huurprijs te verlangen inclusief een extra bedrag voor de bijkomende kosten.

Speciale aanbiedingen Bij aanbiedingen (bijv. 3=2 of 7=5), bij procentuele kortingen op de huurprijs, bij acties zoals een korting bij vroege boeking of speciale aanbiedingen voor families of senioren, dienen eventuele extra kosten voor de volle verblijfsduur te worden betaald. Mocht uw verblijf met een speciale aanbieding gedurende meer dan één huurperiode (zie tabellen uit programma) zijn, dan geldt in dat geval de laagst genoemde weekprijs, resp. dagprijs.

De aankomsttijd is op de dag van aankomst tussen 16.00 en 18.00 uur. Indien u tijdens de reis merkt dat u vertraging heeft en later komt, is het belangrijk de sleutelbeheerder hierover tijdig te informeren. De sleutelbeheerder zal zijn best doen om, ondanks de latere aankomst, te zorgen voor een goede ontvangst (evt. tegen een vergoeding). Dit kan echter niet gegarandeerd worden. Eventuele afwijkende aankomsttijden vindt u in uw reisbescheiden. Het is om organisatorische redenen niet mogelijk om zelf de aankomsttijden die op de reisbescheiden vermeld staan te veranderen. In elk geval moet iedere verandering op tijd bij INTER CHALET worden aangevraagd. Mocht het toch mogelijk zijn om op een ander tijdstip te arriveren dan dient dat door INTER CHALET schriftelijk te zijn bevestigd.

Op de dag van vertrek (zie boekingsbevestiging) dienen de huurobjecten in ieder geval voor 10.00 uur ´s morgens te worden verlaten. Bovendien dienen de huurobjecten te worden schoongemaakt en in dezelfde toestand als bij aankomst aan de verhuurder of zijn/ haar vervanger te worden overgedragen.

In het geval dat er sprake is van afwijkende vertrektijden, staat dit vermeld in uw reisbescheiden.

Wijzigingen van contractinhoud vóór reisaanvang

INTER CHALET kan kenmerken van reisdiensten wijzigen voorafgaand aan het ingaan van het contract, op voorwaarde dat deze afwijkingen onbeduidend zijn en geen invloed hebben op de algemene lay-out van de reis en voor zover deze niet ingaan tegen de goede trouw. De klant wordt hierover onmiddellijk na het vernemen van de

reden voor de wijziging op een duurzame gegevensdrager op de hoogte gebracht.

In geval van een ingrijpende wijziging van het contract hebt u het recht om de wijziging te aanvaarden binnen de gelijktijdig met deze kennisgeving door ons gestelde termijn, of om het contract kosteloos te ontbinden of de deelname aan een vervangende reis te accepteren in het geval deze door ons wordt aangeboden. Alle garantieaanspraken blijven onaangetast.

Annulering

Het is mogelijk de reis op ieder moment vóór het begin van de reis te annuleren. De datum waarop het verzoek tot annulering officieel bij INTER CHALET binnenkomt is bepalend. In het geval dat de reis via een reisagent is geboekt, kan de annulering tevens aan deze worden uitgelegd. In uw belang raden we u aan dit verzoek schriftelijk in te dienen.

Als de reis vóór reisaanvang wordt geannuleerd, wordt de claim voor de reisprijs vervangen door een claim voor een redelijke vergoeding. Indien zich onvermijdelijke, uitzonderlijke omstandigheden voordoen op of in de buurt van de plaats van bestemming die van aanzienlijke invloed zijn op het verloop van de reis of het vervoer van personen naar de plaats van bestemming, kan INTER CHALET geen schadevergoeding eisen. Omstandigheden zijn onvermijdelijk en buitengewoon als ze niet aan de controle van INTER CHALET onderworpen zijn en hun gevolgen niet voorkomen konden worden, zelfs als alle redelijke voorzorgsmaatregelen waren getroffen.

INTER CHALET heeft de volgende vaste compensatiebedragen bepaald, rekening houdend met de periode tussen de annuleringsverklaring en het begin van de reis, met de verwachte besparingen op uitgaven en de verwachte acquisitie door ander gebruik van de reisdiensten.

Onze forfaitaire claim op annuleringskosten (vaste bedragen) bedraagt in de regel:

- tot 43 dagen vóór reisaanvang 10 % van de reissom,

- vanaf de 42ste tot de 29ste dag vóór reisaanvang 50 % van de reissom,

- vanaf de 28ste tot de 2e dag vóór reisaanvang 80 % van de reissom,

- bij latere annulering of indien u niet arriveert wordt de totale som van de reis gerekend.

Van de onder het kopje Annulering genoemde regelingen wordt afwijkend gehandeld indien u van uw recht gebruik maakt om een vervangende persoon te vinden. Voorwaarde hiervoor is echter dat INTER CHALET als reisorganisatie hierover tijdig, voor het begin van de reis, een bindende mededeling ontvangt, zodat de benodigde handelingen en formaliteiten uitgevoerd kunnen worden. Voorwaarde is voorts, dat de plaatsvervanger voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en wettelijke voorschriften.

Met de bevestiging en naamswijziging die u ontvangt van de reisorganisator, treedt de nieuwe huurder in de

rechten en plichten van de reisovereenkomst. De kosten van 20 euro die met deze wijziging gemoeid zijn, zijn voor uw rekening.

Opzegging wegens gedragsredenen

INTER CHALET kan het reiscontract opzeggen zonder inachtneming van een uiterste datum, indien de reiziger de uitvoering van de reis ondanks waarschuwingen stoort of door zijn gedrag anderen in gevaar brengt of anderszins in strijd is met het contract handelt. In dit geval vervalt de reissom, waarbij eventuele bespaarde uitgaven of voordelen worden gecompenseerd door ander gebruik, inclusief eventuele bedragen die zijn gecrediteerd door de dienstverlener.

Aansprakelijkheid/Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van INTER CHALET voor schade ontstaan uit schending van contractuele verplichtingen, die geen schade aan het lichaam vormen is beperkt tot drie keer het reisbedrag. Mogelijke aanspraken die verder reiken volgens internationale overeenkomsten of daarop baserende wettelijke voorschriften worden niet beïn- vloed door deze beperkingen.

De wettelijke bepalingen wat betreft aansprakelijkheid van INTER CHALET voor lichamelijk letsel en vanwege delicten worden eveneens niet beïnvloed door deze beperkingen.

Plicht tot medewerking, vorderingen stellen (geadresseerde, verjaring, beslechting van consumentengeschillen)

U als klant moet INTER CHALET of uw reisagent op de hoogte stellen als u de nodige reisdocumenten niet hebt ontvangen binnen de door ons meegedeelde termijn.U bent binnen het kader van de wettelijke voorschriften en afspraken verplicht, bij eventuele storingen die optreden alles te doen wat in uw vermogen ligt om bij te dragen aan het oplossen van de storing en eventueel ontstane schade te beperken of te vermijden. Hieruit volgt in het bijzonder de verplichting aan u, om klachten of misstanden onmiddellijk te melden. Komt u deze verplichting opzettelijk niet na, dan heeft u wat dat betreft geen recht om vorderingen te stellen.Geschiedt de reis niet volgens de overeenkomst of stelt u gebreken aan het huurobject vast, dan kunt u hulp vragen om de gebreken te verhelpen.

Richt u zich in dat geval, evt. via uw reisagent, onmiddellijk, het beste telefonisch, tot INTER CHALET. U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen:

INTER CHALET

79021 Freiburg, Postfach 5420, Duitsland

+49 (0)761 2100 77

info@interchalet.com

Huis- en postadres, b.v. voor expresbrieven:

Heinrich-von-Stephan-Straße 25, 79100 FREIBURG, DUITSLAND zodat passende maatregelen getroffen kunnen worden om de klacht te controleren en, indien nodig, de klacht te verhelpen of te zorgen voor gelijkwaardige vervanging.

De dienstverleners (eigenaar, sleutelbeheerder, agentscha, etc.) hebben noch de functie van reisleiding, noch die van vertegenwoordiger van INTER CHALET, noch hebben deze de bevoegdheid om claims te erkennen en rechtsbindende verklaringen af te geven en/of te ontvangen. Vorderingen wegens het niet naar behoren vervullen van de te verlenen diensten zoals beschreven in de overeenkomst, kunt u na reisdatum (in de overeenkomst genoemde einddatum van de reis) bij INTER CHALET stellen. Wij raden u dringend aan om dit schriftelijk te doen.

Uw reisbemiddelaar (reisbureau, internetportaal of website etc.) is bevoegd om claims op garantie of op schadevergoedingen in ontvangst te nemen en aan INTER CHALET door te geven.

Recht op claims/vergoeding heeft u alleen dan als de aangeboden diensten/service of vervangende service, zoals beschreven in de reisovereenkomst, niet overeenkomt met datgene wat daadwerkelijk is aangeboden is en er geen adequate actie is ondernomen is om eventuele klachten te verhelpen. Heeft u tijdens uw reis door gebreken duidelijk nadeel ondervonden, dan heeft u het recht om de overeenkomst tussen u en INTER CHALET op te zeggen. Voorwaarde is dat u INTER CHALET melding van de gebreken heeft gedaan, INTER CHALET voldoende tijd heeft gegeven om actie te ondernemen en problemen te verhelpen, maar dat deze termijn zonder enig resultaat of actie is verstreken. Er geldt geen bepaalde opzegtermijn indien.

De in § 651 i Paragraaf 3 BGB genoemde aanspraken van de reiziger zijn na twee jaar verjaard. De verjaringstermijn begint op de dag waarop de reis volgens de overeenkomst zou eindigen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de schorsing van de verjaring (§§203 ff. BGB) gelden ook in dit geval ten volle en onbegrensd.

De verjaring van aanspraken van de klant vanwege schending vanleven, het lichaam of de gezondheid, grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim van INTER CHALET, een wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigende uitvoerende instantie van INTER CHALET evenals volgens andere wettelijke voorschriften dan de § 651 i lid 3 BGB (bijvoorbeeld volgens de §§ 241 lid 2, 311, 832 ff. BGB) geschiedt volgens de wettelijke voorschriften.

INTER CHALET neemt niet deel aan een vrijwilllige geschillenbeslechtingsprocedure bij een bemiddelingsorgaan voor consumenten.

Verzekeringen

Uitgezonderd de vrijwillige insolventieverzekering voor reisdiensten zijn bij INTER CHALET momenteel (tot 31-12-18) geen andere verzekeringen/ dekkingen automatisch bij de service inbegrepen. Wij raden u aan om tegelijkertijd met uw reisboeking een INTER CHALET-annuleringsverzekering, af te sluiten. Het totaalbedrag aan verzekeringspremies dient in dat geval tegelijkertijd met de aanbetaling van 20 % van de reissom te worden voldaan.

Voor boekingen vanaf 01.01.2019 hebben we een annuleringsverzekering afgesloten bij Europäische Reiseversicherung AG onder een groepsverzekeringscontract. Dit is inbegrepen in de huurprijs. Alle reisdeelnemers zijn door middel van de reisboeking automatisch volgens dit groepsverzekeringscontract verzekerd. Met de boekingsbevestiging ontvangt u de verzekeringskaart, waarop u de verzekeringsvoorwaarden en verdere details kunt vinden.

Paspoort, Visa, Gezondheids-, Douane- en Deviezenvoorschriften

Voor de landen Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Zwitserland, Spanje, Tsjechië en Hongarije dienen EU-staatsburgers voor de reis een geldig paspoort of identiteitskaart bij zich te dragen. Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar dienen een eigen kinder paspoort of identiteitskaart te hebben.Voor Tsjechië dienen de kinderpaspoorten van een pasfoto te zijn voorzien.

Reizigers naar de Verenigde Staten van Amerika hebben een, nog minstens tot aan de vertrekdatum, geldend elektronisch paspoort nodig. Dit paspoort moet aan bepaalde voorschriften voldoen. Bovendien zijn alle reizigers zonder visum verplicht deel te nemen aan een electronisch systeem voor reisautorisatie (ESTA). Meer informatie over voorschriften voor het binnenreizen van de Verenigde Staten van Amerika (o.a. betreffende de evt. bestaande visumplicht) kunt u op internet vinden onder https://nl.usembassy.gov/visas/. Staatsburgers uit Bulgarije, Kroatië, Polen, Roemenië en Cyprus hebben in principe een visum nodig. Wij raden u aan zich hierover voor de boeking te informeren. Op dit moment gelden geen vaccinatie- en gezondheidsvoorschriften.

U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voor de reis belangrijke voorschriften (wat betreft reisdocumenten, vaccinaties, deviezen- en douanevoorschriften etc., evt. ook voor de invoer van uw huisdier). Alle nadelen en gevolgen die zijn ontstaan doordat u zich niet aan één van deze voorschiften heeft gehouden, in het bijzonder de betaling van annuleringskosten, zijn voor uw rekening, behalve als u door de schuld van INTER CHALET foute informatie heeft gekregen of over bepaalde voorschriften niet bent ingelicht. Personen afkomstig uit andere landen kunnen meer informatie over dit thema bij het consulaat ontvangen.

Rechtskeuze, rechterlijke instantie, overige bepalingen


Het toepasselijk recht Op de contractuele relatie tussen de klanten en INTER CHALET is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Dit geldt tevens voor de algehele rechtsbetrekking. Als het gaat om gerechtelijke stappen van klanten tegen INTER CHALET in het buitenland, wat betreft de aansprakelijkheid van INTER CHALET, dan wordt normaliter het niet-Duitse recht aangewend. Als het gaat om rechtsgevolgen, in het bijzonder ten aanzien van soort, omvang en hoogte van de aanspraken van de klanten, dan is uitsluitend het Duitse recht systeem van toepassing.

Rechterlijke instantie Is de klant een consument met woonplaats in Duitsland, dan zijn de Duitse wettelijke regelingen bepalend bij de keuze welke rechterlijke instantie rechtspreekt bij rechtzaken van klanten tegen INTER CHALET evenals bij rechtszaken van INTER CHALET tegen klanten.

Indien de klant resp. de contractpartner van het reiscontract ondernemer, een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon of een persoon wiens woon- of verblijfplaats zich niet in Duitsland bevindt of een persoon wiens woon- of verblijfplaats op het tijdstip van de indiening van aanklacht niet bekend is, wordt overeengekomen dat de rechterlijke instantie van de vestiging van INTER CHALET geldt; de regelingen bij gerechtelijke aanmaning (procedure bij bevel tot betaling) volgens de §§ 688 ff. ZPO blijven onaangetast.

Overige bepalingen De hierboven beschreven bepalingen gelden niet indien en niet voor zover:

- contractueel vastgelegde dwingende bepalingen in internationale overeenkomsten, die op de reisovereen-komst tussen klant en INTER CHALET toegepast kunnen worden, in het voordeel van de klant uitvallen of

- op het reiscontract van toepassing zijnde, dwingende bepalingen van de lidstaat van de EU waartoe de klantbehoort, voor de klant gunstiger uitvallen in vergelijking met de hierboven beschreven bepalingen en de van toepassing zijnde Duitse regelgeving.

De ongeldigheid van enkele specifieke bepalingen uit de reisovereenkomst houdt niet automatisch in dat de gehele reisovereenkomst ongeldig is.

Reisorganisator

INTER CHALET Ferienhausgessellschaft mbH

79021 Freiburg, Postbus 5420, Duitsland

79100 Freiburg, Heinrich-von-Stephan-Straße 25, Duitsland

+49 (0)761 2100 77

+49 (0)761 2100 154

info@interchalet.com www.interchalet.com

Garantiefonds Gevolmachtigde voor de gegevensbescherming

Zurich Insurance plc Prof. Clemens Pustejovsky Vestiging

voor Duitsland

Wallstraße 6

-Kautionsversicherung- 79098 Freiburg

Platz der Einheit 2 Duitsland

60327 Frankfurt +49 (0)761 2168 680

Duitsland +49 (0)761 2168 688

+49(0)6971150 +49 (0)69 7115 3381

ENKELE BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN

ENKELE BELANGRIJKE

Samen met deze toelichtingsfolder ontvangt u uw boekingsbevestiging. Controleert u alstublieft zorgvuldig of alle gegevens in dit belangrijke document correct en compleet zijn. Mocht u toch verschillen ontdekken tussen uw boeking en uw boekingswensen, dan raden wij u aan om onmiddellijk contact op te nemen met INTER CHALET.

Betalingen worden uitgevoerd per creditcard, door middel van automatische afschrijving of per PayPal. De betaling per creditcard of PayPal is verplicht voor klanten woonachtig buiten Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland. Voor klanten woonachtig binnen Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland is betaling per rekening ook mogelijk. De aanbetaling bedraagt 20% van de totale reisprijs. Dit bedrag dient direct na ontvangst van de reisbevestiging te worden overgemaakt. De betaling van het restbedrag vindt 4 weken voor het begin van uw reis (vertrekdag) plaats. Bij boekingen binnen 4 weken voor het begin van uw reis dient u het complete bedrag per ommegaande te betalen. De volledige reisbescheiden worden u tijdig per post of e-mail toegestuurd.

Bijkomende kosten zijn in de reissom inbegrepen, voor zover als het gaat om van te voren vastgelegde all-in bedragen. Variabele kosten, die afhankelijk zijn van het aantal personen dat reist, de samenstelling van de reisgroep en het verbruik (bijv. verblijfsbelasting, stroom, gas, water), worden in de programmabeschrijving vermeld. Deze variabele kosten zijn nog eens apart op het voucher beschreven, dat u samen met uw overige reisbescheiden zult ontvangen. De extra kosten dienen, indien nodig, meteen bij aankomst op de reisbestemming aan de verhuurder of sleutelbeheerder te worden betaald. Extra kosten die afhankelijk zijn van verbruik (bijvoorbeeld stroom) worden bij vertrek aan de verhuurder of sleutelbeheerder betaald. Indien in de objectbeschrijving bijkomende kosten staan vermeld, gelden deze in dezelfde prijsstelling ook voor kinderen en baby`s. De betaling geschiedt normaliter contant.

De diensten die wij aanbieden zijn over het algemeen niet geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. We adviseren u echter graag persoonlijk in individuele gevallen.

Waarborgsom De verhuurder of sleutelbeheerder heeft het recht om bij de overdracht van de sleutel een passende waarborgsom te verlangen. Gegevens over deze borg staan vermeld in de programmabeschijving. De borg wordt normaliter contant in euro´s betaald. In sommige gevallen kan deze waarborg ook met creditcard worden betaald. Dit staat dan expliciet in de programmabeschrijving vermeld. De waarborgsom wordt teruggegeven, indien het huurobject volgens de voorschriften wordt achtergelaten en indien u de variabele bijkomende kosten heeft betaald. In sommige gevallen komt het voor dat de waarborgsom pas na vertrek op de bankrekening van de klant wordt overgemaakt.

Verzekeringen Uitgezonderd de vrijwillige insolventieverzekering voor reisdiensten zijn bij INTER CHALET momenteel (tot 31-12-18) geen andere verzekeringen/ dekkingen automatisch bij de service inbegrepen. Wij raden u aan om tegelijkertijd met uw reisboeking een INTER CHALET-annuleringsverzekering, af te sluiten. De belangrijkste informatie vindt u op internet onder www.interchalet-vakantiehuis.nl. U kunt de verzekeringen boeken bij uw reisbureau of bij INTER CHALET.

Voor boekingen vanaf 01.01.2019 hebben we een annuleringsverzekering afgesloten bij Europäische Reiseversicherung AG onder een groepsverzekeringscontract. Dit is inbegrepen in de huurprijs. Alle reisdeelnemers zijn door middel van de reisboeking automatisch volgens dit groepsverzekeringscontract verzekerd. Met de boekingsbevestiging ontvangt u de verzekeringskaart, waarop u de verzekeringsvoorwaarden en verdere details kunt vinden.

Huisdieren

In de programmabeschrijving van het huurobject kunt u eveneens lezen of een huisdier (in principe alleen hond of kat) al dan niet is toegestaan. Een huisdier moet in elk geval, met informatie over soort, ras en grootte, bij de boeking worden aangemeld, ook als bij de omschrijving van het huurobject al staat vermeld dat een huisdier is toegestaan. Toestemming geldt slechts voor één huisdier, voor zover in de beschijving niet anders is vermeld.

In alle door ons aangeboden landen is voor katten en honden een EU-Huisdierenpaspoort met bewijs van vaccinatie tegen hondsdolheid verplicht. De (herhaal)-vaccinatie dient tenminste 1 maand voor vertrek te zijn toegediend, waarbij men rekening dient te houden met het feit dat, afhankelijk van de vaccinatiestof, verschillende periodes tussen 1 en 3 jaar- gelden (voor katten en honden). Een identificatie middels microchip of tatoeage is verplicht, hoewel bij de dieren die na 3 juli 2011 voor de eerste keer een identificatie hebben ontvangen alleen nog een microchip als herkenning geldig is. De invoer van zogenaamde "vechthondenrassen" naar Frankrijk is verboden. Indien u een strandvakantie aan zee of aan een meer heeft geboekt, kunt u er vanuit gaan dat honden normaliter niet zijn toegestaan op het strand. Op veel plaatsen worden honden weliswaar -vaak vanwege te weinig controle- gedoogd maar hier kunt u niet van uitgaan. Ook in vakantiecomplexen kunnen beperkingen worden opgelegd; indien huisdieren in de woning zijn toegestaan, kan het voorkomen dat er een huisdierenverbod is voor openbare ruimtes zoals bijv. zwembad, ligweide, restaurant, speeltuin e.d..

In sommige landen zoals Frankrijk, Italië, Noorwegen, Zweden, Oostenrijk en Florida gelden strenge voorschriften. Meer informatie kunt u vinden op internet of bij uw dierenarts.

Skipassen In de objectbeschrijvingen worden voor alle programma`s de belangrijkste skipasprijzen beschreven, normaliter gaat het hier om de seizoensprijzen voor 6 dagen. Let bij de objectbeschrijvingen ook speciaal op de aanwijzing of het gaat om de prijzen van het vorige jaar of reeds om de prijzen van het actuele seizoen. De skipassen zijn normaliter ter plaatse verkrijgbaar, maar steeds vaker heeft u echter ook de mogelijkheid om de skipassen van te voren via internet te bestellen.

Ski- en snowboardverhuur Indien u een vakantiewoning of -huis in Oostenrijk, Frankrijk, Italië of Zwitserland heeft geboekt, ontvangt u samen met uw reisbescheiden ook een kortingsbon. Hiermee kunt u korting krijgen op de huur van ski- en snowboarduitrustingen. Deze tegoedbon kunt u bij alle SKISET-zaken in het desbetreffende land verzilveren. U kunt uw uitrusting ook van te voren tegen nog betere voorwaarden op internet boeken onder www.skiset.com/interchalet.

De inrichting en het meubilair in uw huurobject weerspiegelen de gewoonten en tradities van het desbetreffende land.

Let op: In Italië, Portugal, Frankrijk, Spanje en Tjechië dient u een aparte stopcontactadapter mee te nemen voor uw meegebrachte elektrische apparaten (haardroger, radio, televisie). Dit is alleen noodzakelijk indien de elektrische apparatuur niet met een platte stekker (eurostekker) is uitgerust. In Florida geldt een netspanning van 110 V. Adapterstekkers kunt u in een elektrovakhandel kopen.

In Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje en Tsjechië zijn (donzen) dekbedden ongebruikelijk. Dient u voor het huurobject beddengoed mee te brengen, dan heeft u 2 normale lakens per bed nodig, waarbij één laken als bovenlaken wordt gebruikt en aan het hoofdeinde om de aanwezig zijnde dekens wordt geslagen.