Inloggen

PRIVACYBELEID

PDF-versie downloaden

Trusted. Unique. Inspiring. Bij TUI creëren we onvergetelijke momenten voor onze klanten wereldwijd en maken we hun dromen waar. Een verantwoord gebruik van de persoonsgegevens die u ons verstrekt, is daarvan een belangrijk onderdeel. Wij willen u ervan overtuigen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat u weet hoe we die gegevens gebruiken om u een betere, unieke en inspirerende ervaring te bieden. Meer informatie over ons vindt u op de TUI Group-website.

Toepassingsgebied van dit privacybeleid

De verantwoordelijke is Wolters Reisen GmbH (in deze gegevensbeschermingsverklaring “wij” of “ons” genoemd) onderdeel van de TUI Group.

Wij houden ons aan het principe correct te handelen bij het opslaan, gebruiken en beschermen van uw persoonsgegevens. Uw privacy is voor ons belangrijk. Daarom verzoeken we u onze gegevensbeschermingsverklaring te lezen. Hierin wordt uitgelegd:

 • welke persoonsgegevens wij opslaan en waarom we dit doen;
 • wanneer en hoe we persoonsgegevens binnen de TUI Group en met andere organisaties mogen delen;
 • welke mogelijkheden u heeft om uw persoonsgegevens op te vragen en bij te werken.

We hebben ons best gedaan deze verklaring zo eenvoudig mogelijk te houden. Wanneer u echter meer wilt weten over begrippen zoals verantwoordelijke of speciale categorieën van persoonsgegevens, dan vindt u meer hierover in het gedeelte Sleutelbegrippen.

Persoonsgegevens die wij opslaan

Wanneer u zich voor onze dienstverlening registreert, deelt u ons eventueel het volgende mee:

 • uw personalia, bv. uw adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;
 • de aanmeldingsgegevens voor uw account, bv. uw gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord.

Wanneer u op onze websites surft of onze mobiele apps gebruikt, registreren wij eventueel:

 • reisvoorkeuren,
 • gegevens over uw surfgedrag op onze websites en mobiele apps,
 • gegevens over wanneer u op een van onze reclames klikt, inclusief de reclames die op websites van andere organisaties worden getoond,
 • gegevens over de manier waarop u onze digitale services oproept, inclusief besturingssysteem, IP-adres, online-identificatiekenmerken en browserdetails,
 • sociale voorkeuren, interesses en activiteiten.

Wanneer u producten in onze shops of online koopt, registreren wij eventueel:

 • gegevens over de reiziger, paspoortgegevens, andere identiteitsgegevens,
 • verzekeringsgegevens,
 • relevante medische gegevens zoals eventueel bijzondere dieetwensen of andere eisen wegens godsdienstige redenen of om redenen van lichamelijke beperking, 
 • gegevens over uw aankopen, bv. wat u kocht, wanneer en waar u het kocht, hoe u betaald hebt en krediet- en andere betalingsgegevens,
 • gegevens over uw surfgedrag op onze websites en mobiele apps,
 • gegevens over wanneer u op een van onze reclames klikt, inclusief de reclames die op websites van andere organisaties worden getoond,
 • gegevens over de manier waarop u onze digitale services oproept, inclusief besturingssysteem, IP-adres, online-identificatiekenmerken en browserdetails,
 • sociale voorkeuren, interesses en activiteiten.

Wanneer u met ons, of wij met u contact opnemen, wanneer u deelneemt aan reclameacties, prijsvragen, peilingen over onze dienstverlening, registreren wij eventueel:

 • personalia die ons meedeelt wanneer u contact met ons opneemt, inclusief per e-mail, post en telefoon of via sociale media, zoals bv. uw naam, gebruikersnaam en contactgegevens,
 • details over e-mails en andere digitale communicatie die wij aan u sturen en die u opent, inclusief daarin opgenomen links die u aanklikt,
 • uw feedback en uw bijdragen aan klantenenquêtes.

Andere bronnen van persoonsgegevens

 • Wij mogen persoonsgegevens van andere bronnen gebruiken, bv. van ondernemingen die informatie en gegevens beschikbaar stellen, handelspartners en uit publieke registers.
 • Uw verzekeringsmaatschappij, de vertegenwoordigers daarvan en medisch personeel mogen onder omstandigheden waaronder wij/zij in uw naam of in het belang van andere klanten of in geval van nood relevante persoonsgegevens en speciale categorieën van persoonsgegevens met ons uitwisselen.
 • Wanneer u zich met uw inloggegevens van een sociaal netwerk aanmeldt om verbinding te maken met onze platforms en met onlinediensten zoals Facebook, Google+ of Twitter, gaat u ermee akkoord uw gebruikersgegevens met ons te delen. Bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw locatie en andere gegevens die u met ons wilt delen.
 • Wij mogen registraties gebruiken van bewakingscamera's, IP-adressen en browsergegevens, die in of in onmiddellijke nabijheid van onze shops, bedrijfsruimtes en andere gebouwen alsook van cruiseschepen werden opgeslagen.

 Persoonsgegevens over andere personen die u ons meedeelt

 • Wij gebruiken door u meegedeelde persoonsgegevens over andere personen, bv. meer informatie over uw boeking.
 • Wanneer u persoonsgegevens van andere personen meedeelt, moet u er zeker van zijn dat deze daarmee akkoord gaan en dat u deze gegevens mag doorgeven. Ook moet u er eventueel voor zorgen, dat deze personen weten dat hun persoonsgegevens door ons gebruikt kunnen worden.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, zoals hierna wordt uitgelegd, op velerlei manieren.

Om producten en services die u aanvraagt ter beschikking te stellen

We moeten uw persoonsgegevens verwerken om uw account of boeking te beheren, de gewenste producten en services ter beschikking te stellen en u bij bestellingen en eventuele terugbetalingen te kunnen helpen.

Gegevens over trafficpartners, reisbureaus en verhuurders worden voor de processen die verband houden met de zakelijke overeenkomst gebruikt en verwerkt.

Om onze producten, services en de dagelijkse gang van zaken te beheren en te verbeteren

We gebruiken persoonsgegevens om onze producten, websites, mobile apps, programma's voor klantenbinding en klantenherkenning en andere services te beheren en te verbeteren.

We houden in het oog hoe onze services worden gebruikt, om uw persoonsgegevens te beschermen en fraude, andere misdrijven en het misbruik van dienstverleningen te herkennen en te voorkomen. Op die manier kunnen wij garanderen dat u zonder voorbehoud gebruik kunt maken van onze diensten.

Wij mogen persoonsgegevens gebruiken om op veiligheidskwesties, storingen of andere soortgelijke gebeurtenissen te reageren en deze te beheren. Dit kan o.a. van medische of verzekeringsgerelateerde aard zijn.

Wij mogen persoonsgegevens gebruiken voor marktonderzoek en interne verbeteringen én om ons productassortiment, onze services, shops en IT-systemen, onze veiligheid, knowhow en onze communicatiemethodes met u te ontwikkelen en te verbeteren.

Wij gebruiken de registraties van bewakingscamera's om de veiligheid van iedereen die in onze shops, kantoorruimtes en andere gebouwen werkt of deze bezoekt te garanderen, alsook met het oog op het opsporen, voorkomen en vervolgen van strafbare feiten. Wij mogen ons op deze beelden beroepen om onze wettelijke rechten uit te oefenen en te verdedigen.

Om uw ervaring te personaliseren

Wij willen ervoor zorgen dat marketingcommunicatie (ook onlinereclame) in verband met onze producten en services en die van onze leveranciers, handelspartners en de TUI Group op uw interesses is afgestemd.

Om dit te doen gebruiken we uw persoonsgegevens om uw interesses beter te leren kennen, zodat we kunnen proberen te voorspellen in welke andere producten, services en informatie u het meest geïnteresseerd bent. Hierdoor kunnen we onze communicatie voor u relevanter en interessanter maken.

Het analyseren van uw surfgedrag en uw aankopen helpt ons om u als klant te begrijpen en maakt het voor ons mogelijk u gepersonaliseerde aanbiedingen en services aan te bieden.

We kunnen bovendien rekening houden met uw feedback over onze marketingactiviteiten met betrekking tot onze aanbiedingen van producten en services. Hierdoor is het voor ons mogelijk, u producten en services aan te bieden die beter overeenstemmen met uw wensen als klant.

Als u geen gepersonaliseerde service van ons wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde online, telefonisch of schriftelijk (bv. per e-mail) uw voorkeur wijzigen. Wij zullen dan uw gegevens zo spoedig mogelijk bijwerken.

Om contact met u op te nemen en met u te communiceren

Wij willen u als klant nog beter van dienst zijn. Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, post, telefonisch of via sociale media, mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken, om uw aanvraag zo snel en goed mogelijk af te handelen.

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om reclameacties en prijsvragen te beheren waaraan u wilt deelnemen. Dit geldt ook voor de acties die wij samen met onze leveranciers en handelspartners organiseren. Bijvoorbeeld wanneer u een prijs wint.

We nodigen u uit om deel te nemen aan klantenenquêtes en andere door de TUI Group en andere organisaties in uw voordeel uitgevoerde marktonderzoeken.

Om ons te helpen, u als klant beter te begrijpen en om in staat te zijn u services en marketingcommunicatie aan te bieden (inclusief onlinereclame die op uw interesses is afgestemd), mogen wij persoonsgegevens die wij opslaan wanneer u in onze shop aankopen doet, combineren met andere persoonsgegevens die via onze websites, mobiele apps en andere bronnen werden verzameld.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden.

Marketing

Van tijd tot tijd sturen wij u op verschillende manieren, bv. per e-mail relevante aanbiedingen en nieuws over onze producten en services. We zouden u ook graag informatie sturen over producten en services van andere ondernemingen waarvan we denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Dit doen wij alleen als u er vooraf mee akkoord bent gegaan deze marketingcommunicatie te ontvangen.

Wanneer u bij ons boekt of zich registreert, zullen wij u vragen of u marketingcommunicatie wilt ontvangen. U kunt uw marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zowel online, telefonisch, via een link om u af te melden van nieuwsbrieven in onze marketingmails, of door ons te schrijven (bv. e-mail). Uiteraard is de keuze geheel aan u, maar als u laat weten dat u geen marketinginformatie van ons wilt ontvangen, mist u de kans geweldige aanbiedingen te ontvangen die voor u interessant kunnen zijn.

In dat geval zult u echter wel servicegerelateerde communicatie van ons ontvangen. Bijvoorbeeld bevestigingen van boekingen die u bij ons hebt gedaan, en belangrijke informatie over het gebruik van onze producten en services.

Marktonderzoek

Om onze producten en services te verbeteren, is uw mening belangrijk voor ons. Daarom zullen we eventueel voor marktonderzoek contact met u opnemen. Het is steeds aan u om ervoor te kiezen aan marktonderzoek deel te nemen.

Delen van persoonsgegevens met leveranciers en handelspartners

Om de door u gewenste producten en services beschikbaar te stellen, moeten we persoonsgegevens delen met de aanbieders van uw reispakketten, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, verhuurders van vakantieaccommodaties en vervoersondernemingen.

Wij werken ook samen met zorgvuldig geselecteerde aanbieders die bepaalde functies voor u uitvoeren. Bijvoorbeeld met ondernemingen die ons helpen met IT-diensten, opslag en koppeling van gegevens, marketing, marktonderzoek, verwerking van betalingen en de beschikbaarstelling van producten en services.

Eventueel moeten we persoonsgegevens delen om onze wettelijke rechten te beschermen of te verdedigen; waaronder de overdracht van persoonsgegevens aan derden om bv. fraude te voorkomen en het risico van wanbetaling te verminderen.

Wanneer we persoonsgegevens met andere organisaties delen, eisen we van hen dat ze de informatie veilig bewaren. Ook mogen ze uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

Wij delen slechts de minimale hoeveelheid persoonsgegevens die het voor onze leveranciers en handelspartners mogelijk maakt hun services aan u en ons te leveren.

Delen van persoonsgegevens met autoriteiten

Om te kunnen reizen is het ten dele verplicht (wettelijk verplicht door de autoriteiten op de plaats van vertrek en/of bestemming) om uw persoonsgegevens bekend te maken en te verwerken voor immigratie, grenscontrole, veiligheid en terrorismebestrijding of voor andere doeleinden die door hen in voorkomend geval worden vastgesteld.

Sommige landen geven alleen een reisvergunning af als u uw uitgebreide passagiersgegevens ter beschikking stelt (bijvoorbeeld Caricom API-gegevens en US Secure Flight-gegevens). Deze voorwaarden kunnen afhankelijk van uw bestemming variëren en wij raden u aan dit van geval tot geval te controleren. Ook al is het niet verplicht, wij zullen u graag helpen.

We mogen het noodzakelijke minimum aan persoonsgegevens delen met andere autoriteiten als de wet ons hiertoe verplicht of als het ons wettelijk is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens binnen de TUI Group

Ons privacybeleid geldt voor alle door de TUI Group aangeboden services, met uitzondering van services met eigen privacybeleid, die niet naar het hier beschikbare privacybeleid verwijzen. We mogen het noodzakelijke minimum aan persoonsgegevens met anderen ondernemingen van de TUI Group delen, bijvoorbeeld om de door u aangevraagde producten en services beschikbaar te stellen, onze producten, services en de dagelijkse activiteiten te beheren en te verbeteren; uw reiservaring eventueel te personaliseren, met u contact op te nemen en te communiceren en, indien toegestaan en passend, voor marketing of marktonderzoek.

We mogen ook persoonsgegevens delen met andere ondernemingen aan wie we onze diensten of onze rechten en verplichtingen, die we met u in het kader van een contractuele overeenkomst zouden kunnen hebben, verkopen of overdragen (of in overeenkomstige onderhandelingen treden). Wanneer een dergelijke overdracht of verkoop plaats vindt, kan het bedrijf dat uw persoonsgegevens ontvangt, uw gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid gebruiken.

Bescherming van uw persoonsgegevens

We weten hoe belangrijk het is uw persoonsgegevens te beschermen en overeenkomstig te beheren. Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om te helpen uw persoonsgegevens tegen onopzettelijk verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking te beschermen.

De veiligheid van uw gegevens hangt echter ook van u af. Wanneer wij u bijvoorbeeld een wachtwoord voor de toegang tot bepaalde services hebben gegeven of u er zelf een heeft gekozen, bent u ervoor verantwoordelijk, dit wachtwoord geheim te houden.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, kunnen ook naar een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verzonden en daar opgeslagen worden. Ze mogen ook worden verwerkt door bedrijven die buiten de EER actief zijn en die voor ons of een van onze leveranciers werken. Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat beschermd blijven en dat ze worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid. De voorzorgsmaatregelen omvatten passende contractuele bepalingen, bv. door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, alsook passende veiligheidsmaatregelen.

Bewaring van gegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens slechts zo lang op als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven en/of om te voldoen aan wettelijke opslagverplichtingen. Na deze periode wissen we persoonsgegevens op een veilige wijze. Als gegevens na deze periode nodig zijn voor analytische, historische of andere legitieme zakelijke doeleinden, zullen wij passende maatregelen treffen om deze gegevens anoniem te maken.

Over cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die het voor een website mogelijk maken een reeks gegevens op uw desktop, laptop of mobiel apparaat op te slaan. Cookies helpen ons om belangrijke functies en functionaliteit op onze websites en mobiele apps ter beschikking te stellen, en we gebruiken ze om uw klantervaring te verbeteren. Lees hierover meer in onze aparte cookie-verwijzing.

Links naar andere websites

Onze websites of mobiele apps kunnen links bevatten naar websites van andere organisaties die een eigen privacybeleid hebben. Let erop de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid aandachtig te lezen voordat u persoonsgegevens op een website van andere organisaties ter beschikking stelt, want wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor websites van andere organisaties.

Functies van sociale media

Onze websites of mobiele apps kunnen functies bevatten van sociale media zoals Facebook, Twitter, Google+ of Pinterest die hun eigen privacybeleid hebben.

Let erop de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid aandachtig te lezen voordat u persoonsgegevens ter beschikking stelt, want wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Toegang en bijwerken van uw persoonsgegevens; klachten

U heeft het recht een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren op te vragen. U kunt ons schrijven en een kopie van alle andere persoonsgegevens die wij over u bewaren, opvragen.

Vermeld hierbij details, die ons helpen uw persoonsgegevens te identificeren en te lokaliseren. Indien wij toegang tot gegevens beschikbaar kunnen stellen, doen wij dat gratis, tenzij er meer kopieën worden opgevraagd. In dat geval kunnen wij op basis van de administratiekosten een passende vergoeding in rekening brengen.

Wij willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die wij over u opslaan correct en up-to-date zijn. Indien de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, laat het ons dan weten.

U kunt uw persoonsgegevens ook laten verbeteren of verwijderen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en, voor zover technisch mogelijk, verzoeken dat de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens aan een andere organisatie moeten worden doorgegeven.

We zullen uw gegevens bijwerken of verwijderen, tenzij we deze voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden moeten bewaren.

U kunt ook contact met ons opnemen als u klacht wilt indienen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Wij streven ernaar om voor uw klachten de best mogelijke oplossing te vinden. Als u echter niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u ook contact opnemen met de lokale gegevensbeschermingsautoriteit www.lfd.niedersachsen.de.

Dien uw verzoek of klacht schriftelijk in bij de juridische afdeling of de verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

Adres: Wolters Reisen GmbH, Parsevalstrasse 7a, 40468 Düsseldorf / Duitsland

E-mail: datenschutz@tuivillas.com

Houdt u er rekening mee dat wij u mogen vragen uw identiteit te bevestigen voordat wij uw verzoek of klacht verwerken. We kunnen u ook om meer informatie vragen om er zeker van te zijn dat u het recht hebt om dit verzoek of deze klacht aan ons te richten, bijvoorbeeld als u namens iemand anders contact met ons opneemt.

Wettelijke basis voor die verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens slechts, wanneer ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • We hebben uw toestemming;

Voorbeeld: Verhuurdersaccount

U geeft ons toestemming uw persoonsgegevens te verwerken wanneer u zich als verhuurder van een vakantieverblijf voor een verhuurdersaccount aanmeldt.

 • Het is noodzakelijk voor een contact met u of op uw verzoek om voor het sluiten van een contract de overeenkomstige stappen te ondernemen;

Voorbeeld: Beschikbaar stellen van de door u gewenste producten en services

We moeten uw persoonsgegevens verwerken zodat we in staat zijn uw klantenaccount of uw boeking te beheren, u de producten en services die u wilt kopen, te kunnen aanbieden en u bij bestellingen en eventuele terugbetalingen te helpen.

 • Het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Voorbeeld: Delen van persoonsgegevens met autoriteiten

Om te kunnen reizen kan het verplicht zijn (wettelijk verplicht door de autoriteiten op de plaats van vertrek en/of bestemming) om uw persoonsgegevens voor immigratie, grenscontrole, veiligheid en terrorismebestrijding of voor andere doeleinden die door de autoriteiten in voorkomend geval worden vastgesteld, bekend te maken en te verwerken.

 • Het is noodzakelijk om vitale belangen van u of andere personen te beschermen;

Voorbeeld: In geval van nood

Uw verzekering, haar agenten en medisch personeel mogen relevante persoonsgegevens en bijzondere soorten persoonsgegevens met ons uitwisselen. Dit kan het geval zijn, wanneer wij of de hierboven vermelde personen in uw naam, in het belang van andere klanten of in geval van nood moeten handelen.

 • De verwerking is in het publieke belang of gebeurt in uitoefening van het openbaar gezag;

Voorbeeld: Veiligheidsmaatregelen

Wij mogen persoonsgegevens gebruiken om veiligheidsmaatregelen te nemen, om op storingen of andere soortgelijke gebeurtenissen te reageren, met inbegrip van die van medische aard en in verband met verzekeringen.

 • Het is in het legitieme belang van ons of van een derde partij, tenzij uw eigen belangen of rechten prevaleren.

Voorbeeld: Uw reiservaring personaliseren

We mogen uw persoonsgegevens gebruiken om uw interesses beter te leren kennen, zodat we kunnen proberen te voorspellen in welke andere producten, services en informatie u het meest geïnteresseerd bent. Dit maakt het voor ons mogelijk onze communicatie te personaliseren en voor u relevanter en interessanter te maken.

Indien wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens moeten verwerken, bijvoorbeeld gezondheidsgegevens om medische redenen, doen wij dit alleen, wanneer één of meer bijkomende voorwaarden van toepassing zijn: we hebben uw uitdrukkelijke toestemming; het is noodzakelijk uw vitale belangen of die van een ander te beschermen en u bent fysiek of juridisch niet in staat uw toestemming te geven; het is noodzakelijk rechtsvorderingen te staven, in te stellen of te verdedigen; het is noodzakelijk om redenen van groot openbaar belang.

Veiligheid op internet

Veiligheid op internet

Pogingen tot bedrog op internet komen steeds vaker voor en tegelijkertijd worden fraudeurs steeds professioneler. Daarom willen wij u over mogelijke risico's informeren. Let op de volgende aanwijzingen

Pas op voor phishing:

Op het eerste gezicht is het niet altijd duidelijk of een e-mail of een website echt is. Vervalsingen zien er vaak bedrieglijk echt uit. Een eerste aanwijzing is de domeinnaam. Achterdocht wekken namen zoals ...tuix in plaats van ...tui of ...adraveo in plaats van …atraveo. Vervalste berichten bevatten vaak concrete verzoeken om betaling. Mocht u een e-mail ontvangen waarvan u denkt dat deze niet van ons afkomstig is, reageer dan niet en klik niet op links of bijlagen. Meld dit voorval door ons de betreffende e-mail door te sturen naar klantenservice@tuivillas.com Open daarvoor een nieuwe e-mail en stuur het verdachte bericht mee als bijlage. Zo hebben wij meer mogelijkheden, om de oorsprong van de e-mail te traceren.

Opgepast voor fake-aanbiedingen op internet:

Ook namaakaanbiedingen of verkoopplatforms zijn niet gemakkelijk te herkennen. Soms zijn het kopieën van echte webwinkels, die net zo echt lijken - inclusief vervalste Algemene Voorwaarden en impressum. Wees kritisch bij websites met buitengewoon goede aanbiedingen. Indien u twijfelt over de echtheid van een website of een aanbieding, neem dan contact op met onze klantendienst via klantenservice@tuivillas.com of +49 (0)211 66 88 78-810.

Wanneer alleen een bankoverschrijving als betalingswijze wordt geaccepteerd, is dit ook een aanwijzing dat de aanbieding niet serieus is. De bedriegers zitten vaak in het buitenland en hun aanbieding bestaat meestal helemaal niet. Hier helpt het om, voordat u via internet boekt, via zoekmachines of forums informatie over de betreffende shop te zoeken. Ook consumentenorganisaties geven informatie over actuele gevallen van fraude. Wanneer u twijfelt, of het mogelijk een nepaanbieding is, neem dan contact op met onze klantendienst via klantenservice@tuivillas.com of +49 (0)211 66 88 78-810.

Wij zullen u nooit vragen een aanbetaling of de volledige reissom over te maken naar een buitenlandse rekening. Vermijd betaaldiensten zoals Western Union, paysafe of Ukash.

Bescherm uw gegevens:

Voer nooit uw inloggegevens in op onbekende of vermeend bekende websites, zelfs niet als dit expliciet van u wordt gevraagd. Controleer de domeinnaam en wees extra voorzichtig bij combinaties zoals tuix.de in plaats van ...tui.de of ...adraveo.com in plaats van ...atraveo.com  Beveiligde pagina's zijn te herkennen aan het slotsymbool en de afkorting "https" in de adresregel van uw browser. atraveo zal u nooit vragen uw gegevens in te voeren op een onbeveiligde website ("http" in plaats van "https").

Meer informatie over het thema veiligheid op internet vindt u op de pagina's van de Duitse Federale bureau voor informatiebeveiliging.

Wijzigingen van ons privacybeleid

Dit privacybeleid vervangt alle voorgaande versies. Wij mogen dit beleid te allen tijde wijzigen, dus raadpleeg onze website(s) regelmatig voor eventuele updates. Als de wijzigingen van belang zijn, zullen we een duidelijk te herkennen mededeling op onze website(s) plaatsen. Bovendien zullen we, voor zover we het gepast achten, een elektronische kennisgeving van wijzigingen van ons privacybeleid versturen.

Laatste aanpassing: mei 2018

Sleutelbegrippen

Verantwoordelijke: De verantwoordelijke bepaalt het doel en de manier waarop persoonsgegevens worden gebruikt.

Europese Economische Ruimte (EER): EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Onlinereclame: Marketingberichten die u op internet kon zien.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens: Dit zijn categorieën persoonsgegevens die informatie geven over raciale en etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of lidmaatschap van een vakbond; genetische gegevens, biometrische gegevens voor de duidelijke identificatie van een natuurlijke persoon; gezondheidsgegevens en gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

Caricom API-gegevens: Sommige of alle Caricom-staten hebben een overeenkomst met de USA gesloten om aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid uitgebreide passagiersgegevens die door deze Caricom-staten opgevraagd en beschikbaar gesteld worden ten behoeve van de grensbeveiliging, te verstrekken. Bezoek ook de Caricom-website voor meer informatie.

US Secure Flight-gegevens: De Transportation Security Administration (TSA) eist van u dat u voor het verwerken van passagierslijsten uw volledige naam, uw geboortedatum en uw geslacht opgeeft. Indien voorhanden, kunt u ook uw Redress Number vermelden. Als deze gegevens niet worden verstrekt, kan u de verplaatsing naar of het recht op toegang tot de instapzone worden geweigerd. De TSA mag de door u verstrekte informatie delen met wetshandhavingsinstanties of inlichtingendiensten of met anderen overeenkomstig hun gepubliceerde systeem voor het registreren van communicatie. Bezoek ook de TSA-website voor meer informatie.

COOKIE-VERWIJZING

Over cookies en vergelijkbare technologieën

Over cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die het voor een website mogelijk maken een reeks gegevens op uw desktop, laptop of mobiel apparaat op te slaan. Cookies helpen ons om belangrijke functies en functionaliteit op onze websites en mobiele apps ter beschikking te stellen, en we gebruiken ze om uw klantervaring te verbeteren. Met onze toestemming mogen cookies van andere ondernemingen op onze websites en mobiele apps worden geplaatst. We gebruiken cookies bijvoorbeeld voor het volgende:

Om de werking van onze websites en mobiele apps te verbeteren

Cookies stellen ons in staat de manier waarop onze websites en mobiele apps werken te evalueren en te verbeteren, zodat we uw ervaring kunnen personaliseren en het voor u mogelijk te maken veel van de nuttige functies te gebruiken. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om bij te houden wat u boekt, wanneer u door elke stap van het boekingsproces gaat; ze helpen ons uw voorkeuren, zoals laatste zoekopdrachten of vermelde vakantiedagen en de inhoud van uw online winkelmand niet te vergeten.

Om de prestatie van onze websites en mobiele apps te verbeteren

Cookies kunnen ons helpen te begrijpen hoe onze websites en mobiele apps worden gebruikt, bijvoorbeeld door ons te laten weten of u tijdens het gebruik van de site foutmeldingen ontvangt, zodat we vervolgens verschillende ontwerpen van onze website en mobiele apps kunnen testen. Websiteanalyses, waaronder Google Analytics en AT Internet, geven informatie over het aantal bezoekers van onze website en mobiele apps, welke delen van onze website en mobiele apps bijzonder populair zijn en of er trends zijn, bijvoorbeeld als een bepaalde pagina meestal door mensen in een bepaald land wordt bekeken. Deze cookies helpen ons erbij uw bezoek op onze website te verbeteren.

Relevante onlinereclame aanbieden

We gebruiken cookies om onlinereclame aan te bieden, waarvan we aannemen dat deze voor u bijzonder interessant voor het bezoeken van onze websites, mobiele apps en andere websites is. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld bij het voorstellen van vluchten vanaf het dichtstbijzijnde vliegveld, een vakantie naar een bestemming waarin u geïnteresseerd was of producten die u misschien bevallen.

Deze cookies mogen gegevens verzamelen over uw onlinegedrag, zoals uw IP-adres, de website van waaruit u op onze website bent gekomen, alsook gegevens over uw bestelgeschiedenis of de inhoud van uw winkelmand.

Dit betekent dat u onze reclame kunt zien op onze websites, mobiele apps en op websites van andere ondernemingen. U kunt ook reclame van andere bedrijven op onze websites en mobiele apps zien.

Om ons te helpen alleen voor u relevante onlinereclame aan te bieden, koppelen we ook gegevens die we via cookies in de browsers van uw apparaten verzamelen aan andere door ons verzamelde gegevens.

Het effect van onze marketingcommunicatie inclusief onlinereclame meten

Cookies kunnen ons vertellen of u een bepaalde reclame hebt gezien en hoelang dat geleden is. Deze informatie stelt ons in staat de effectiviteit van onze online reclamecampagnes te meten en te controleren hoe vaak een reclame aan u werd getoond. Daarmee voorkomen we dat u steeds dezelfde reclame te zien krijgt. Wij gebruiken cookies ook om het effect van onze marketingcommunicatie te meten, bijvoorbeeld of u een marketing-e-mail, die we u gestuurd hebben, heeft geopend.

Uw keuzemogelijkheden wat cookies betreft

U kunt uw browserinstellingen gebruiken om nieuwe cookies te accepteren of te weigeren en bestaande cookies te wissen. U kunt uw browser ook zo instellen dat u telkens geïnformeerd wordt wanneer er nieuwe cookies op uw computer of op een ander apparaat worden opgeslagen. Uitgebreide informatie over hoe u cookies kunt beheren, vindt u op de websites All About Cookies en Your Online Choices.

Wanneer u beslist sommige of alle cookies te deactiveren, is het mogelijk dat u niet volledig gebruik kunt maken van onze website of mobiele apps. Zo kunt u eventueel geen artikelen aan uw winkelmand toevoegen, niet afrekenen of producten en services waarvoor een login vereist is, gebruiken.

Als we gepersonaliseerde reclame op de websites van andere ondernemingen tonen, wordt meestal het AdChoices-icoon weergegeven. Door op dit pictogram te klikken, krijgt u speciale instructies over hoe u uw instellingen voor onlinereclame kunt controleren. Meer informatie hierover is beschikbaar op de YourAdChoices-webpagina.

Wijzigingen van onze cookieverwijzing

Deze cookieverwijzing vervangt alle voorgaande versies. Wij mogen deze verwijzing te allen tijde wijzigen, dus raadpleeg regelmatig onze websites voor eventuele updates. Als de wijzigingen van belang zijn, zullen we een duidelijk te herkennen mededeling op onze websites plaatsen. Bovendien zullen we, voor zover we het gepast achten, een elektronische kennisgeving van wijzigingen van onze cookieverwijzingen versturen.

Laatste aanpassing: mei 2018

Sleutelbegrippen

Websiteanalyse: Websiteanalyses, zoals Google Analytics, Google Optimize en AT Internet, helpen ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. We kunnen daarmee een aantal berichten bekijken over hoe bezoekers met onze website en mobiele apps omgaan. Dit helpt ons het websitebezoek vanuit het oogpunt van bezoekers voortdurend te verbeteren.

Websiteanalyses gebruiken zogenaamde first-party cookies om bezoekersinteracties te volgen. In ons geval worden ze gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website en mobiele apps gebruiken. Die informatie gebruiken we dan om rapporten te maken die ons helpen onze website te verbeteren.

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om te analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de daarvoor geschikte instellingen in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven.

Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kunt u te allen tijde bezwaar maken met werking voor de toekomst. Hiervoor kunt u de volgende plug-in gebruiken.

Onze website maakt gebruik van de anonimiseringsfunctie van Google Analytics. IP-adressen worden daardoor alleen in verkorte vorm opgeslagen en verwerkt, zodat geen verwijzing naar personen mogelijk is.

De op deze website geïmplementeerde Google-Analytics-code ondersteunt display advertising. In het kader van Google-Analytics-Code voor display advertising is op deze website Remarketing geactiveerd. Onze reclame wordt weergegeven op websites van derden, inclusief Google. Wij en derde partijen, inclusief Google, gebruiken daarbij cookies. Het gecombineerde gebruik van first-party cookies (bv. Google-Analytics-cookies) en cookies van derde partijen (bv. doubleclick-cookies) maakt op basis van uw eerdere bezoeken aan deze website een gerichte reclamepositie, reclameoptimalisatie en reclameplaatsing mogelijk. U kunt met de Ads Preferences Manager Google-Analytics displayreclame deactiveren en reclames in het Googledisplaynetwerk aanpassen. Bovendien worden op deze website de Googlefuncties "Performancerapporten op basis van demografische gegevens en belangen" gebruikt.

Als u de reclamefuncties van Google Analytics wilt uitschakelen, kunt u dat als volgt doen: Volg bv. deze link naar het privacybeleid voor reclame van Google. Als alternatief kunt u naar de deactiveringswebsite van het Network Advertising Initiative gaan en daar de betreffende instellingen uitvoeren.

Wij gebruiken een oplossing van AT internet voor analyse en evaluatie van het gebruik van onze websites. Het is ons doel onze websites zo te ontwerpen dat ze optimaal aan uw behoeften zijn aangepast. Wij willen zowel de gebruiksvriendelijkheid als de kwaliteit van ons webaanbod verbeteren en de voor u interessante producten en informatie tijdig en klantvriendelijk presenteren.

Daarvoor is het noodzakelijk het gebruikersgedrag op onze websites statistisch te registreren en te analyseren. De analysetool is technisch zo ontworpen, dat het voor ons niet mogelijk is, aan de hand van de beschikbare informatie conclusies te trekken over u als persoon of om een persoonlijk gebruikersprofiel aan te maken.

AT Internet gebruikt daarbij onder andere cookies. Cookies worden in de vorm van tekstbestanden op uw computer opgeslagen. Ze maken het mogelijk om u bij een herhaald bezoek te herkennen. U kunt uw browserinstellingen te allen tijde zo configureren dat cookies worden geweigerd of direct worden verwijderd. Raadpleeg daarvoor de instructies van de fabrikant van uw browser. Wij wijzen u erop dat hierdoor de functies van onze websites eventueel niet meer volledig bruikbaar zijn.

Bij het verzamelen en verwerken maakt AT Internet ook gebruik van het IP-adres van onze onlinegebruikers. Om deze gegevens te beschermen, worden ze voor een beperkte periode (6 maanden) anoniem opgeslagen, zodat alle statistische analyses zonder verband met u worden uitgevoerd. AT Internet publiceert geen statistische gegevens die persoonsgerelateerd zijn.

Wij evalueren de gegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden: 

 • het vergelijken van prestaties of rentabiliteit van onze websites,
 • het tellen van bezoekers,
 • het volgen van ter kennisneming van bijvoorbeeld online weergegeven reclame, partner- en affiliateprogramma's, rich-media-content of speciale campagnes die op de website zijn geplaatst,
 • het meten van de voor u bijzonder aantrekkelijke gebieden van de website,
 • het evalueren van de herkomst van de onlinegebruikers voor de lokale optimalisatie van ons aanbod.

Onlinereclame: Marketingberichten die u op internet kon zien.