Inloggen
hond naar Denemarken
Blogbericht van 11-04-2014

Met de hond naar Denemarken

Op grond van de talrijke vragen weten wij dat er onder de hondenbezitters sprake is van grote onzekerheid, als het gaat om het plannen van een vakantie naar Denemarken met hun trouwe viervoeter. Want in Denemarken is er sinds enige tijd een nieuwe wet op de dierenbescherming, waarover veel hondenbezitters zich zorgen maken.

Als men op internet informatie in wil winnen over de actuele situatie over het houden van honden, wordt het er meestal niet gemakkelijker op: zo zijn er veel tegenstrijdige uitspraken en af en toe zijn er zelfs vermeende horror-belevenissen van Duitse toeristen, van wie de honden gewoon zomaar door de politie meegenomen zouden zijn.

„Kunnen ze mijn hond echt zo gemakkelijk in laten slapen?“ veel onzekere hondenbezitters vragen zich dit af en zien uit voorzorg af van een vakantie in Denemarken. Omdat wij weten dat veel vakantiehuisgasten ook hondenbezitters zijn, die nooit zonder hun trouwe viervoeter op vakantie zouden gaan, willen wij proberen hier duidelijkheid in te scheppen en hebben wij voor u informatie ingewonnen. Onderstaand zetten wij de feiten uiteen die wij van het Deense bureau voor toerisme Visit Denmark, de Deense ambassade en de Duitse vereniging voor dierenbescherming hebben gekregen.

Laten we vooraf duidelijk stellen: In principe zijn honden van harte welkom in Denemarken!

 

De feiten over het houden van honden in Denemarken


Sinds 2010 is er in Denemarken een nieuwe honden wet kracht. Alle daarin in voorkomende regels gelden zowel voor de ingezetenen als voor de toeristen die hun hond mee op vakantie nemen.

 

Welke rassen zijn verboden?

De wet verbiedt principieel 13 hondenrassen en daarvan afstammende bastaardhonden een verblijf in Denemarken. Deze hondenrassen zijn de pitbull terriër, tosa inu, Amerikaanse Staffordshire terriër, fila brasileiro, Argentijnse dog, Amerikaanse bulldog, boerboel, kangal, Centraal-Aziatische owtscharka, Kaukasische owtscharka, Zuid-Russische owtscharka, tornjak, sarplaninac.

Enige uitzondering: honden die tot een van deze rassen behoren of van een van hen afstammen, maar nog voor 17 maart 2010 aangeschaft zijn, vallen niet onder dit verbod. Desondanks gelden ook hier strenge regels:

  • De datum van aanschaf moet d.m.v. een schriftelijk document bewezen kunnen worden.
  • De hond moet aangelijnd blijven en deze lijn mag maximaal twee meter lang zijn. Bovendien moet de hond een muilkorf dragen.

Deze regels gelden voor alle openbare ruimtes zoals steden, bossen, stranden maar ook voor niet-omheinde grondstukken.

Belangrijk: de rassen pitbull terriër en tosa inu zijn ook van deze uitzonderingen uitgesloten en zijn principieel verboden! Als men zich, met honden van alle andere rassen, aan de geldende regels houdt, zijn er geen problemen te verwachten.

Welke regels moet ik in acht nemen?

Aanlijnplicht: in Denemarken geldt voor alle honden – maakt niet uit hoe groot of klein ze zijn of tot welk ras ze behoren – een aanlijnplicht. Er is een speciale regeling voor de stranden: tussen 1 april en 30 september van een jaar geldt ook hier altijd de aanlijnplicht. De rest van het jaar mag u met uw viervoeter ook zonder dat ze aangelijnd zijn op het strand verblijven. Daarentegen is de aanlijnplicht in bossen en alle andere openbare ruimtes het hele jaar door van kracht.

Honden in restaurants: vanwege de voedselhygiëne mogen huisdieren in het algemeen niet naar een restaurant meegenomen worden. Alleen erkende blindengeleidehonden zijn uitgesloten van deze maatregel.

Verwondingen door mijn hond: de Deense wet zegt, dat honden die andere honden of mensen door beten verwondingen toebrengen, ingeslapen moeten worden. Onder bijtwonden wordt volgens het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken „zwaar letsel door een beet“ verstaan. In strikte zin worden daarmee wonden bedoeld die gehecht moeten worden. Er moet echter principieel onderscheid gemaakt worden in:

  • Verwondingen bij andere honden: als de aangevallen hond door de verwonding naar de dierenarts gebracht moeten worden of door de verwonding mocht komen te overlijden c.q. ingeslapen moet worden, wordt er van een bijtwond uitgegaan.
  • Verwondingen bij mensen: Hier geldt een bijtwond als zodanig, als er hulp van een arts of zelfs een ziekenhuisopname nodig is.

Mocht er een bijtwond vastgesteld worden, dan is een concrete inschatting en beslissing van de Deense politie nodig.

De beleidsruimte van de Deense politie: de politie moet met gegronde redenen komen om documenten over de afstamming van een hond op te mogen vragen. Zij mag niet alleen op basis van het uiterlijk van de hond handelen. In de wet is echter niet vastgelegd welke documenten er precies overlegd moeten worden. Als document komen bijvoorbeeld het stamboek, de stamlijst en een bewijs van personen die de afstamming van de hond kunnen verifiëren in aanmerking. De politie heeft het recht een termijn te bepalen, waarin de documenten overlegd moeten worden.

Belangrijk is: geen enkele hond, ook al behoort deze tot een van de als kritiek geldende rassen of heeft hij een bijtwond veroorzaakt, zal direct ingeslapen worden. De eigenaar moet in ieder geval de mogelijkheid krijgen zich uit te spreken over de situatie en kan bezwaar aantekenen tegen het besluit van de politie.

Welke concrete vakantiebestemmingen zijn er voor mijn viervoeter?

Heenreis (belangrijk voor alle vakantiegangers voor Denemarken): het is belangrijk dat het dier te allen tijde geïdentificeerd kan worden. Hiervoor dient u de volgende zaken bij u te hebben :

  • Chip of tatoeage: dit is verplicht. Dieren die jonger zijn dan drie jaar moeten uitsluitend d.m.v. een chip geïdentificeerd kunnen worden.
  • Inenting hondsdolheid: de inenting mag niet ouder dan de chip of tatoeage zijn. Als een nieuwe inenting noodzakelijk is, moet dit uiterlijk drie weken voor de heenreis gebeuren.
  • Hondenpaspoort: deze moet door een dierenarts gemaakt worden en er moet een inenting of herenting tegen hondsdolheid in vermeld staan.

Doorreis (belangrijk voor alle vakantiegangers die op doorreis, bijvoorbeeld op weg naar Zweden, zijn): alle honden mogen door Denemarken heen reizen. Tijdens deze doorreis mag u echter niet langere tijd in Denemarken verblijven. Een korte stop, bijvoorbeeld om de hond uit te laten of even een frisse neus te halen, is toegestaan. Wij raden u wel ten zeerste aan u aan de hierboven genoemde regels te houden.

 

Het goede nieuws!

Op dit moment wordt de wet herzien. Onder andere de regelingen over bijtwonden bij andere honden moeten nauwkeuriger omschreven worden. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de gecompliceerde situatie eenvoudiger, als honden bij het dollen met andere honden letsel veroorzaken. Het Deense parlement buigt zich in de komende maanden over de herziening.

Meer gedetailleerde informatie vindt u ook bij de Deense ambassade of bij de Duitse dierenbescherming. Tot hen kunt u zich ook met concrete vragen wenden. Bijvoorbeeld als u niet zeker weet of u met uw bastaardhond het land wel in mag.

Volgens onze inschatting loopt u geen enkel gevaar als u met de hond naar Denemarken reist, zolang u zich aan de geldende regels houdt. Vorig jaar zijn duizenden van onze klanten naar Denemarken gereisd met hun trouwe metgezellen en wij hebben van niemand gehoord dat er op wat voor manier dan ook problemen met de honden geweest zijn. Bovendien hebben het Deense bureau voor toerisme en de Duitse dierenbescherming ons bevestigd, dat er bij hen geen gevallen bekend zijn, waarbij de hond van een Duitse toerist in Denemarken ingeslapen is.

 

Wij hopen dat wij u hiermee wat nuttige informatie over dit belangrijke thema hebben gegeven.

 

Nog op zoek naar een vakantieaccommodatie?

Momenteel zijn er in Denemarken nog een aantal aantrekkelijke en vrije accommodaties voor komende zomer te vinden. Bij uw zoekopdracht kunt u gewoon aangeven dat u een huisdier wenst mee te nemen en dan worden de passende accommodaties getoond. Populaire regio's in Denemarken zijn onder andere:

Wilt u nog verder kijken? Via volgende link worden enkel huisdiervriendelijke vakantiehuizen en -woningen in heel Denemarken aangeboden:

 

Of u kunt onze kleine selectie aan voorbeelden bekijken: bij deze uitgezochte vakantiehuizen en -woningen in Denemarken is het meenemen van huisdieren toegestaan en zijn er nog een aantal vrije reisperiodes voor de komende maanden.